Triết học chủ nghĩa Khách quan

Triết học không phải là tòa-tháp-ngà lý thuyết; triết học là điều gần gũi, gắn liền với từng hoạt động của cuộc sống. Để đón nhận triết học một cách đúng đắn, ngoài sự kiên trì tư duy, còn cần đến tinh thần tìm hiểu khai phóng và cầu thị.